วันที่ 12 ก.พ. 2561
อ่าน 403 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ<br>รองศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย 
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ