วันที่ 10 ม.ค. 2561
อ่าน 286 ครั้ง

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมทำบุญในงานทำบุญครบรอบ 4 ปี ศูนย์สุขภาพตำบลเชิงดอย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญครบรอบ 4 ปี ศูนย์สุขภาพตำบลเชิงดอย ในการนี้ได้ร่วมบริจาคทำบุญซื้อเตียงลมให้ผู้ป่วยสูงอายุ 1 ผืน มูลค่า 8,000 บาท ณ ศูนย์สุขภาพตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ