วันที่ 8 ม.ค. 2561
อ่าน 414 ครั้ง

ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ จัดพิธีบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาฯ รองศาสตราจารย์มนัส ยอดคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิตย์ เจริญชัย พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 โดยได้นิมนต์ พระวิมลมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลป์ยาณิวัฒนา เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ และเจิมห้องทำงานคณาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาที่ปรับปรุงใหม่  พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ ชั้น 3 อาคารอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ