วันที่ 8 ม.ค. 2561
อ่าน 219 ครั้ง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้สัภาษณ์รายการ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บันทึกเทปสัมภาษณ์กับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรายการ “ข่าวสารล้านนา” ซึ่งจะนำไปออกอากาศในวันพุธที่ 10 มกราคม 2560 ในหัวข้อ "การจัดงานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561" โดยมี คุณปาริสสา กาญจนกุล ฝ่ายรายการและข่าว เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ