วันที่ 28 ธ.ค. 2560
อ่าน 1851 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม "รุ้งเรืองรองฉลองปีใหม่" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จ แห่งกิจการงานต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ที่ปฏิบัติหน้าที่มาได้ด้วยดีมาตลอดปี พ.ศ. 2560 ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย กิจกรรมภาคกลางวัน การแข่งขันกีฬาสีมหาสนุก อาทิ ปิดตาพาวิ่ง ตีวงล้อ เป่ากบวิบาก วิ่งม้าไม้ไผ่ เป็นต้น ณ อาคารพละศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านกิจกรรมภาคกลางคืน ประกอบด้วย การประกวดการแต่งกาย การจับสลากของรางวัล การแสดงจากหน่วยงานต่างๆ และ การประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อรับรางวัล Teacher & Staff Award 2017 ณ ห้องเชียงแสน ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

สำหรับผลการคัดเลือกบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Teacher & Staff Award ประจำปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้ 

 • อาจารย์ ดร.นันทนภัส แสงฮอง ได้รับรางวัล Teacher Award 2017 in Teaching Excellence
 • ผศ.ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช ได้รับรางวัล Teacher Award 2017 in Research Excellence
 • อาจารย์ ดร.สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ ได้รับรางวัล Teacher Award 2017 in Academic Service Excellence
 • ผศ.ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร ได้รับรางวัล Teacher Award 2017 in Art and Culture Conservation Excellence 
 • อาจารย์สิระ สมนาม ได้รับรางวัล Teacher Award 2017 in Faculty’s Activities Participation
 • นางเกศสุภรณ์ เขื่อนเพชร ได้รับรางวัล Staff Award 2017 in Specialize in Practical Tasks
 • นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณมาโจ ได้รับรางวัล Staff Award 2017 in Service Mind
 • นายสมบูรณ์ หมื่นศรีธิ ได้รับรางวัล Staff Award 2017 in Working Creativity
 • นางมยุรา จันทวงศ์ ได้รับรางวัล Staff Award 2017 in Faculty’s Activities Participation
 • อาจารย์อิทธิชาติ สุนทราวงศ์ ได้รับรางวัล Staff Award 2017 in Academic Excellence
 • อาจารย์รจนา พิใจ ได้รับรางวัล Staff Award 2017 in School’s Activities Participation
 • นายสมศักดิ์ แซ่จิว ได้รับรางวัล Staff Award 2017 in Service Mind
 • นายธันวารักษ์ สุวคนธ์ ได้รับรางวัล Staff Award 2017 in Best All-Around

<< กลับ
<< กลับ