วันที่ 1 ธ.ค. 2560
อ่าน 337 ครั้ง

นายกนกพล อวิชัย<br>พนักงานบริการฝีมือ

ชื่อ-สกุล : นายกนกพล อวิชัย
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ
สังกัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น จากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

<< กลับ
<< กลับ