วันที่ 13 พ.ย. 2560
อ่าน 376 ครั้ง

อาจารย์พงษ์ศธร สุยะมูล<br>อาจารย์

ชื่อ-สกุล : อาจารย์พงษ์ศธร สุยะมูล
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ