วันที่ 13 พ.ย. 2560
อ่าน 4575 ครั้ง

 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการเปิดกล่องชอล์กปีที่ 15 “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกยุคใหม่ ประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต”

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดกล่องชอล์กปีที่ 15 "ศาสตร์แห่งพระราชา การศึกษาไทย 4.0" ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เกิดความตระหนักและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันทักษะความรู้ในหลากหลายสาขา โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการวิชาการและนิทรรศการแนะนำสาขาวิชา กิจกรรมจากซุ้มของสาขาวิชาต่างๆ ข่วงภูมิปัญญา ร้านค้าอาหาร และการแสดงจากนักศึกษา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่

  • นายนิติกร แก้วปัญญา นักศึกษาดีเด่นประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560
  • นางพรรณงาม สมณา จากกลุ่มครูภูมิปัญญาชุมชน 5 ธันวา ในโอกาสร่วมเป็นวิทยากรจัดนิทรรศการเผยแพร่ภูมิปัญญาล้านนาภายในงาน
  • นางอัมพร ญาณพัฒร์ ผู้แทนจากงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสจัดหน่วยหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคภายในงาน

<< กลับ
<< กลับ