วันที่ 8 พ.ย. 2560
อ่าน 379 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 "เกษตรทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกลใส่ใจชุมชน" มุ่งสู่การเป็น Smart Agriculture ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 –  12 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ