วันที่ 24 ต.ค. 2560
อ่าน 4976 ครั้ง

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณาจารย์อาวุโส นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลาก คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรม และฌาปนกิจศพ ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว

ในระหว่างวันที่ 16 - 21 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ คณาจารย์อาวุโส นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมร่วมพิธีรดน้ำศพ พิธีสวดพระอภิธรรมฯ และพิธีฌาปนกิจศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อายุ 54 ปี ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่<< กลับ
<< กลับ