วันที่ 11 ต.ค. 2560
อ่าน 223 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครบรอบ 50 ปี

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นางนฤมล ศศิธร เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 50 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบัน ให้การต้อนรับ ณ อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

<< กลับ
<< กลับ