วันที่ 28 ก.ย. 2560
อ่าน 401 ครั้ง

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย ซึ่งทางรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ เสาธงชาติ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ