วันที่ 10 ก.ย. 2560
อ่าน 1530 ครั้ง

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. รวมพลังสืบสานประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงนักศึกษาใหม่ รหัส 60 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560 “ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย สืบฮีตโตยฮอย องค์พระป๋ารมี” โดยร่วมใจกันเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมพลังสามัคคีของเหล่าลูกช้าง ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นทุกปี ณ ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร


ภาพถ่ายเพิ่มเติม สามารถหาชมได้ที่ ED Media Club CMU

<< กลับ




<< กลับ