วันที่ 29 ส.ค. 2560
อ่าน 705 ครั้ง

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่ นศ.ยากจนแต่มีผลการเรียนดี

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษให้กับ นางสาวประภัสสร พรมรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวนเงินทุน 15,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผู้เกี่ยวข้องเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

<< กลับ
<< กลับ