วันที่ 11 พ.ค. 2560
อ่าน 986 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ<br>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา แก้วคง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา แก้วคง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา แก้วคง 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ