วันที่ 10 เม.ย. 2560
อ่าน 1144 ครั้ง

นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ<br>ประกวดการสอน ประจำปีการศึกษา 2559

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ 

นายศุภจิต จันทรี นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 
ายสิทธิชัย อุปกิจ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 
นายพิศณุ รอตโกมิล นักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษา 

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากการประกวดโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

<< กลับ
<< กลับ