วันที่ 27 มี.ค. 2560
อ่าน 1132 ครั้ง

อาจารย์กนกพร ปาลบุตร<br>อาจารย์

ชื่อ-สกุล : อาจารย์กนกพร ปาลบุตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ




<< กลับ