วันที่ 26 ก.พ. 2560
อ่าน 845 ครั้ง

 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คว้า 1 ทองแดงเทควันโด สุรนารีเกมส์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอังคณา ณรงค์อินทร์ รหัส 590210340 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สร้างชื่อในกีฬามหาวิทยาลัย สุรนารีเกมส์ จากกีฬาเทควันโด 1 เหรียญทองแดง  รุ่นน้ำหนัก 49 - 53 กิโลกรัมหญิง

<< กลับ
<< กลับ