วันที่ 9 ก.พ. 2560
อ่าน 794 ครั้ง

นายศุภชัย แสงจันทร์<br>พนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล : นายศุภชัย แสงจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิชาการ)
สังกัด : สำนักงานภาควิชาภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ