วันที่ 25 ม.ค. 2560
อ่าน 881 ครั้ง

ศิษย์เก่าสาขาประถมศึกษา<br>ได้อันดับที่ 1 “วิธีปฏิบัติที่ดี” ร.ร.ในโครงการ กพด.

นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภา ศิษย์เก่าสาขาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 490210004
นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภา ศิษย์เก่าสาขาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 490210004 ปัจจุบันเป็นครูโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาน่าน เขต 2 เจ้าของผลงานวิชาการ "วิธีปฏิบัติที่ดี” ด้านการศึกษา ชื่อเรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมการอ่าน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ สู่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยใช้รูปแบบ READ Model ได้รับคัดเลือกให้เป็นอันดับที่ 1 ได้เข้านำเสนองานหน้าพระที่นั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน "พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ วันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ