วันที่ 25 ม.ค. 2560
อ่าน 1013 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ<br>ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ อังกสิทธิ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ อังกสิทธิ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาสุขศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ อังกสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ