รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมครูตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู รุ่นที่ 8

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมครูตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 –29 สิงหาคม  2553 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อตามไฟล์แนบด้านล่างนี้
โพสต์เมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2553, เปิดอ่าน 1075 ครั้ง

ความเป็นมาของหลักสูตร
หลักสูตรฝึกอบรม
อาจารย์ผู้สอน
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินจัดการอบรม
ติดต่อสอบถาม

 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง