ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เมื่อวันที่ 8/พฤศจิกายน/2554, อ่าน 1329 ครั้ง

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาต่างๆ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

- คณิตศาสตร์

- วิทยาศาสตร์

- ภาษาไทย

- ภาษาต่างประเทศ

- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- การงานอาชีพและเทคโนโลยี

- ศิลปะ

- สุขศึกษาและพลศึกษา

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมส่งหลักฐานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องธุรการ ตึกสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม โทร.(053)245570-5 ต่อ 102,104,105

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

 


 

 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง