เปิดรับทุนโครงการปริญญาเอก (ป.เอก-50 ปี มช.) ประเภทร่วมทุนระหว่างส่วนงาน กับ มช.

เมื่อวันที่ 24/มิถุนายน/2556, อ่าน 781 ครั้ง

     เปิดรับทุนโครงการปริญญาเอก (ป.เอก-50ปี มช.) ประเภทร่วมทุนระหว่างส่วนงาน กับ มช. รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

 

หน่วยบุคตล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-944210

 • รายละเอียด

 •  


   

   

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง