คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 24/กันยายน/2555, อ่าน 620 ครั้ง

คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 491/2555 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

 

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

 •  


   

   

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง