โพสต์เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2560 ดู 614 ครั้ง

ขส. มช. ปรับปรุงการให้บริการเส้นทาง มช. ไปยัง แม่เหียะและสวนดอก เริ่ม 1 ตุลาคม 2560

            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับเปลี่ยนการให้บริการรถ ขส.มช. ใน สาย มช.-สวนดอก และ สาย มช.-แม่เหียะ โดยการนำรถไฟฟ้า ขส.มช. และรถตู้มาให้บริการนักศึกษาและบุคลากร เริ่มให้บริการวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  ดังนี้


1. การใช้บริการรถ ขส.มช. สาย มช.-สวนดอก

               เริ่มจากขึ้นรถไฟฟ้า ขส.มช. สายที่ 6 หรือสายที่ 2 เพื่อลง ณ จุดบริการศูนย์ ขส.มช. ด้านหน้าศูนย์วิจัยข้าวล้านนา และโดยสารรถตู้มาลง ณ จุดบริการอาคารเรียนรวม(ฝั่งสวนดอก) คณะแพทยศาสตร์ เพื่อใช้บริการรถไฟฟ้า ขส.มช. สายที่ 7 สีเหลือง

2. การใช้บริการรถ ขส.มช. สาย มช.-แม่เหียะ
              2.1 รถบัส 32 ที่นั่ง ให้บริการตามเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
              2.2 รถตู้ วิ่งให้บริการในเส้นทางเดิม เริ่มต้นจาก สถานีบริการหน้ามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  อาคารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ.มช.) ประตูคณะศึกษาศาสตร์ ประตูคณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และหอพักแม่เหียะ


หากมีข้อติดขัดประการใด โปรดแจ้งได้ที่ ขส.มช. เพื่อแก้ไขปรับปรุงการให้บริการต่อไป

<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ - อ่าน 27
กำหนดการและรายนามคณะกรรมากร : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 - อ่าน 73
รายงานสรุปผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ ปี พ.ศ.2561 และ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 - อ่าน 69
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ ย้ายสำนักงานฯ จากห้อง #EB4411 มาใช้ห้อง #EB4509 ชั่วคราว - อ่าน 51
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย - อ่าน 84
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนปริญญาตรี - อ่าน 76
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 - อ่าน 65
ขอเชิญร่วมงาน "เกษียณสำราญ ก้าวผ่านเส้นชัย สายใยศึกษาศาสตร์" งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจำปี 2561 - อ่าน 204
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา - อ่าน 128
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา - อ่าน 431
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 7443
ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาการจัดอบรมระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561) - อ่าน 3025
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 2190
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) - อ่าน 1933
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1928
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 30 (วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561) - อ่าน 1653
ศึกษาศาสตร์เสวนา : Show&Share 50 เรื่องราวดีๆ ที่มอบให้ (ประจำเดือนกันยายน 2561) - อ่าน 1336
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ทำบัตรอนุญาต เข้า-ออก มช. ประจำปี 2561 – 2563 - อ่าน 1168
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 1000
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มช. เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 - อ่าน 929