โพสต์เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2559 ดู 857 ครั้ง

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Antivirus  สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


มหาวิทยาลัยโดยการดำเนินการภายใต้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะฯ ได้ทำการจัดซื้อซอฟต์แวร์ สำหรับให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร ใช้งานทั้งมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Campus Licenses ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ผู้ใช้งาน สามารถดาวน์โหลดซอฟแวร์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ฟรี

ซึ่งในปัจจุบันการใช้เพียงแค่ แอนตี้ไวรัส ไม่เพียงพอแล้ว จึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องปรับใช้โซลูชั่น Endpoint Security ที่ครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยแบบเต็มรูปแบบทั้งเครื่องที่ใช้งาน และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ที่ใช้งานจึงต้องสามารถป้องกัน, ตรวจสอบวิเคราะห์, และตอบสนองทั้ง “การป้องกัน” และ “การกำจัด” ภัยคุกคามในเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาได้ ได้ทุกเวลาช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหา การโจมตี บุกรุกทางระบบ เครือข่าย เมื่อมีการแพร่กระจายของไวรัส เวิร์ม โทรจัน สปายแวร์ และหรือ ไวรัสเข้ารหัสไฟล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นักศึกษาและบุคลากรสามารถดาวน์โหลดซอฟแวร์ดังกล่าวได้ที่ https://antivirus.cmu.ac.th/

คู่มือการใช้งาน

  1. คู่มือการตรวจสอบรุ่นของเครื่องที่ต้องการใช้งาน
  2. คู่มือการติดตั้ง Trend Micro OfficeScan Client บน Windows
  3. คู่มือการถอนการติดตั้งโปรแกรม Antivirus เดิมก่อนลง Trend Micro OfficeScan Client
  4. คู่มือการใช้งานเบื้องต้น
  5. คู่มือการถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Trend Micro OfficeScan Client
  6. คำถามที่พบบ่อยสำหรับระบบป้องกันไวรัส
พบปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 053-94-4277
บุคลากรคณะฯ สามารถติดต่อขอติดตั้งโปรแกรมได้ที่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 4-4277


<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - อ่าน 24
การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่” - อ่าน 203
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6 - อ่าน 31
สาขาวิชาพลศึกษา ขอเชิญร่วม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 34" - อ่าน 33
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประถมศึกษา - อ่าน 75
สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ค่ายสร้างครู ปี 10 ตอน ปั้นครูสู่อนาคต” - อ่าน 4381
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5 - อ่าน 47
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4 - อ่าน 41
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) - อ่าน 55
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) - อ่าน 51
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 6391
สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ค่ายสร้างครู ปี 10 ตอน ปั้นครูสู่อนาคต” - อ่าน 4381
ประกาศแจ้ง กำหนดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ให้แก่ครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน - อ่าน 3240
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - อ่าน 2922
ช่องทางการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 - อ่าน 2371
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 1888
ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1802
ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาการจัดอบรมระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561) - อ่าน 1701
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1700
รับสมัคร : นักศึกษาช่วยงานการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1633