โพสต์เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2559 ดู 761 ครั้ง

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Antivirus  สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


มหาวิทยาลัยโดยการดำเนินการภายใต้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะฯ ได้ทำการจัดซื้อซอฟต์แวร์ สำหรับให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร ใช้งานทั้งมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Campus Licenses ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ผู้ใช้งาน สามารถดาวน์โหลดซอฟแวร์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ฟรี

ซึ่งในปัจจุบันการใช้เพียงแค่ แอนตี้ไวรัส ไม่เพียงพอแล้ว จึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องปรับใช้โซลูชั่น Endpoint Security ที่ครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยแบบเต็มรูปแบบทั้งเครื่องที่ใช้งาน และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ที่ใช้งานจึงต้องสามารถป้องกัน, ตรวจสอบวิเคราะห์, และตอบสนองทั้ง “การป้องกัน” และ “การกำจัด” ภัยคุกคามในเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาได้ ได้ทุกเวลาช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหา การโจมตี บุกรุกทางระบบ เครือข่าย เมื่อมีการแพร่กระจายของไวรัส เวิร์ม โทรจัน สปายแวร์ และหรือ ไวรัสเข้ารหัสไฟล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นักศึกษาและบุคลากรสามารถดาวน์โหลดซอฟแวร์ดังกล่าวได้ที่ https://antivirus.cmu.ac.th/

คู่มือการใช้งาน

  1. คู่มือการตรวจสอบรุ่นของเครื่องที่ต้องการใช้งาน
  2. คู่มือการติดตั้ง Trend Micro OfficeScan Client บน Windows
  3. คู่มือการถอนการติดตั้งโปรแกรม Antivirus เดิมก่อนลง Trend Micro OfficeScan Client
  4. คู่มือการใช้งานเบื้องต้น
  5. คู่มือการถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Trend Micro OfficeScan Client
  6. คำถามที่พบบ่อยสำหรับระบบป้องกันไวรัส
พบปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 053-94-4277
บุคลากรคณะฯ สามารถติดต่อขอติดตั้งโปรแกรมได้ที่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 4-4277


<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 26 วันที่ 2-5 ตุลาคม 2560 - อ่าน 19
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - อ่าน 16
การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (CMU-eGrad) ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2560 - อ่าน 1060
ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว - อ่าน 1236
ขอเชิญทุกท่านให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง EdPEx ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 - อ่าน 77
ขอเชิญชวน คณาจารย์ คณะครู นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 15 ศาสตร์แห่งพระราชา การศึกษาไทย 4.0 - อ่าน 294
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา - อ่าน 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา - อ่าน 35
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 14 - อ่าน 35
ขส. มช. ปรับปรุงการให้บริการเส้นทาง มช. ไปยัง แม่เหียะและสวนดอก เริ่ม 1 ตุลาคม 2560 - อ่าน 33
ประกาศสำหรับครูที่ลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ (คูปองครู) 10,000 บาท - อ่าน 6605
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 5598
ประกาศแจ้ง กำหนดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ให้แก่ครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน - อ่าน 2767
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 1709
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1537
รับสมัคร : นักศึกษาช่วยงานการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1364
ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว - อ่าน 1236
ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1122
การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (CMU-eGrad) ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2560 - อ่าน 1060
ใช้งานฟรีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Antivirus สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 762