โพสต์เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2559 ดู 947 ครั้ง

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Antivirus  สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


มหาวิทยาลัยโดยการดำเนินการภายใต้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะฯ ได้ทำการจัดซื้อซอฟต์แวร์ สำหรับให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร ใช้งานทั้งมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Campus Licenses ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ผู้ใช้งาน สามารถดาวน์โหลดซอฟแวร์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ฟรี

ซึ่งในปัจจุบันการใช้เพียงแค่ แอนตี้ไวรัส ไม่เพียงพอแล้ว จึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องปรับใช้โซลูชั่น Endpoint Security ที่ครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยแบบเต็มรูปแบบทั้งเครื่องที่ใช้งาน และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ที่ใช้งานจึงต้องสามารถป้องกัน, ตรวจสอบวิเคราะห์, และตอบสนองทั้ง “การป้องกัน” และ “การกำจัด” ภัยคุกคามในเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาได้ ได้ทุกเวลาช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหา การโจมตี บุกรุกทางระบบ เครือข่าย เมื่อมีการแพร่กระจายของไวรัส เวิร์ม โทรจัน สปายแวร์ และหรือ ไวรัสเข้ารหัสไฟล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นักศึกษาและบุคลากรสามารถดาวน์โหลดซอฟแวร์ดังกล่าวได้ที่ https://antivirus.cmu.ac.th/

คู่มือการใช้งาน

  1. คู่มือการตรวจสอบรุ่นของเครื่องที่ต้องการใช้งาน
  2. คู่มือการติดตั้ง Trend Micro OfficeScan Client บน Windows
  3. คู่มือการถอนการติดตั้งโปรแกรม Antivirus เดิมก่อนลง Trend Micro OfficeScan Client
  4. คู่มือการใช้งานเบื้องต้น
  5. คู่มือการถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Trend Micro OfficeScan Client
  6. คำถามที่พบบ่อยสำหรับระบบป้องกันไวรัส
พบปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 053-94-4277
บุคลากรคณะฯ สามารถติดต่อขอติดตั้งโปรแกรมได้ที่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 4-4277


<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ - อ่าน 27
กำหนดการและรายนามคณะกรรมากร : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 - อ่าน 76
รายงานสรุปผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ ปี พ.ศ.2561 และ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 - อ่าน 69
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ ย้ายสำนักงานฯ จากห้อง #EB4411 มาใช้ห้อง #EB4509 ชั่วคราว - อ่าน 51
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย - อ่าน 85
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนปริญญาตรี - อ่าน 76
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 - อ่าน 65
ขอเชิญร่วมงาน "เกษียณสำราญ ก้าวผ่านเส้นชัย สายใยศึกษาศาสตร์" งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจำปี 2561 - อ่าน 204
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา - อ่าน 130
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา - อ่าน 431
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 7445
ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาการจัดอบรมระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561) - อ่าน 3026
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 2191
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) - อ่าน 1933
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1928
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 30 (วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561) - อ่าน 1654
ศึกษาศาสตร์เสวนา : Show&Share 50 เรื่องราวดีๆ ที่มอบให้ (ประจำเดือนกันยายน 2561) - อ่าน 1337
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ทำบัตรอนุญาต เข้า-ออก มช. ประจำปี 2561 – 2563 - อ่าน 1182
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 1000
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มช. เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 - อ่าน 929