โพสต์เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2562 ดู 3042 ครั้ง


รายละเอียดการรับเข้าเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้


ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา แบบ 1 ภาคปกติ จำนวนรับ 5 คน
2. สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา แบบ 2 ภาคพิเศษ จำนวนรับ 30 คน

ะดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา 4 วิชาเอก

  1. สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา 
  2. สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา 
  3. สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการศึกษาเพื่อการพัฒนา แบบ 1.1 ฐานโท ภาคปกติ จำนวนรับ 1 คน
  4. สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกภาษาศึกษา แบบ 1.1 ฐานโท ภาคปกติ จำนวนรับ 1 คน


--------------------

หมายเหตุ :

แบบ 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์

แบบ 2 ทำวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 12 หน่วยกิจ และเรียนกระบวนวิชาด้วย

-----

แบบ 1.1 สำหรับผู้จบ ป.โท ต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

แบบ 2.1 สำหรับผู้จบ ป.โท ต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ เรียนไม่น้อยการ 12 หน่วยกิต

ภาคปกติ เรียนวัน จันทร์ – ศุกร์

ภาคพิเศษ เรียนวัน เสาร์ – อาทิตย์


** สำหรับสาขาวิชาที่จะเปิดรับในภาคเรียนที่ 2/2562 โปรดติดตามประกาศในโอกาสถัดไป **

--------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยทะเบียนบัณฑิตศึกษา โทร. 053-94-4281


สนใจสมัครได้ที่ : http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/

<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


รวมรายละเอียด : การรับเข้าเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562 (รอบที่ 2) - อ่าน 84
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาธิต - อ่าน 69
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจิตวิทยา - อ่าน 96
หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ปี 2562 - อ่าน 104
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - อ่าน 255
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - อ่าน 166
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนบัณฑิตศึกษา - อ่าน 175
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - อ่าน 196
ขอเชิญชวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอด 4 เดือน เริ่ม 1 เมษายน 2562 - อ่าน 167
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี (สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) - อ่าน 138
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 8201
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตร 4 ปี) - อ่าน 8006
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 2558
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 2253
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 30 (วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561) - อ่าน 2151
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 1215
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 29 (วันที่ 2-3, 9-10 มิถุนายน 2561) - อ่าน 1002
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 944
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 25 วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2560 - อ่าน 645
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 9 รุ่น 3 - อ่าน 525