นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันการอ่าน ฟังเสียงตามโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2554”

 

                  นายกิติศักดิ์  จันกัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัสประจำตัว 510210191 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในการแข่งขันการอ่าน ฟังเสียงตามโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2554” เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2554 ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในการแข่งขันเดียวกันนี้ นางสาวพิมพ์พร  มโนราช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัสประจำตัว 530210254  และนางสาวแจ่มจันทร์ ยองเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัสประจำตัว 530210257 สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย


ประมวลภาพ


โพสต์เมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม 2554, เปิดอ่าน 936 ครั้ง


 

 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง