สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “มิติใหม่ในการส่งเสริมสุขภาพ” โดย ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์

 ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง “มิติใหม่ในการส่งเสริมสุขภาพ”  ให้แก่นักศึกษาในกระบวนวิชา ปรัชญาและหลักการการสุขศึกษา  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554  ณ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ อาคารพละศึกษา คณะศึกษาศาสตร์


ประมวลภาพ


โพสต์เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2554, เปิดอ่าน 1567 ครั้ง


 

 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง