โครงการการพัฒนาสุขภาพทางกายและจิตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 สายวิชาพลานามัยและการส่งเสริมสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการการพัฒนาสุขภาพทางกายและจิตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิ่มอนงค์  งามประภาสม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์


ประมวลภาพ


โพสต์เมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2553, เปิดอ่าน 891 ครั้ง


 

 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง