อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประเมินคุณภาพของวิทยาลัยครู ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมี้ยนมาร์

       เมื่อวันที่ 13-19 มิถุนายน 2556รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจคณะศึกษาศาสตร์และรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก Prof. Dr. Keiichi Ogawa แห่งมหาวิทยาลัย Kobe ประเทศญี่ปุ่นให้ร่วมทีมทำงานกับคณาจารย์จาก GSICSมหาวิทยาลัยโกเบ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เพื่อประเมินคุณภาพวิทยาลัยครูจำนวน 4 แห่ง ประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมี้ยนมาร์ ภายใต้การสนับสนุนขององค์การ Unicef ในชื่อโครงการ Comprehensive Assesment of Selected Education Colleges in Myanma


ประมวลภาพ


โพสต์เมื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556, เปิดอ่าน 306 ครั้ง


 

 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง