คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมอาลัยแด่ พ่อหาญ พงษ์นันติ

 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 นางณีรนุช ไชยวัณณ์ เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ วางพวงหรีดร่วมไว้อาลัย แด่พ่อหาญ พงษ์นันติ อายุ 82 ปี  บิดาของคุณศรีพรรณ อินต๊ะคำ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555  รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยบริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมพิธีวางผ้าไตรบังสุกุล ณ สุสานช่างคำ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 


ประมวลภาพ


โพสต์เมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555, เปิดอ่าน 693 ครั้ง


 

 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง