คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมอาลัยแด่ พ่อคำ เครื่องคำ

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ วางพวงหรีดร่วมไว้อาลัย แด่พ่อคำ เครื่องคำ บิดาของคุณประไพร เครื่องคำ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 ด้วยโรคชรา และเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้ร่วมพิธีวางผ้าไตรบังสุกุล ณ สุสานบ้านบ่อหิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 


ประมวลภาพ

2, 3, 4, 5,

โพสต์เมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2555, เปิดอ่าน 1460 ครั้ง


 

 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง