หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการเ...

  เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ดู 20 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติแล...

  เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ดู 13 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารสมาคมนักศึกษาเก่า และ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ...

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 ดู 26 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารและบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงห...

  เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 ดู 51 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. และ ภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ถวายเทีย...

  เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 ดู 206 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลั...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2561 ดู 75 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร...

  เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561 ดู 131 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากร ร่...

  เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 ดู 166 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาจัดงานรดน้ำดำหัวครูบาอาจ...

  เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2561 ดู 302 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ชมรมอาจารย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีสุมาคารว...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 ดู 165 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิก...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 ดู 285 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงาน "ศึกษาศาสตร์ 50 ปี สืบสา...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 ดู 348 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้ารดน้ำดำหัว คณะกรรม...

  เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2561 ดู 92 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวประ...

  เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 ดู 87 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณาจารย​์อาวุโส คณาจารย์ และบุคลาก...

  เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561 ดู 201 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที...

  เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561 ดู 92 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวง ประจำป...

  เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2561 ดู 186 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ เชียง...

  เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 ดู 256 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "มาตั...

  เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 ดู 109 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร...

  เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 ดู 35 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่ ...

  เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 ดู 82 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2561 ดู 253 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ...

  เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2560 ดู 1105 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ