คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ...

  เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2561 ดู 345 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้เกษียณอายุงานคณะศึกษาศาสตร์ มช. งานมุทิตาจิตแก่...

  เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2561 ดู 165 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถ...

  เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2561 ดู 87 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการเ...

  เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ดู 86 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติแล...

  เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ดู 69 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารสมาคมนักศึกษาเก่า และ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ...

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 ดู 66 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารและบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงห...

  เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 ดู 79 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. และ ภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ถวายเทีย...

  เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 ดู 288 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลั...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2561 ดู 127 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร...

  เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561 ดู 156 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากร ร่...

  เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 ดู 206 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาจัดงานรดน้ำดำหัวครูบาอาจ...

  เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2561 ดู 353 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ชมรมอาจารย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีสุมาคารว...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 ดู 225 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิก...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 ดู 347 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงาน "ศึกษาศาสตร์ 50 ปี สืบสา...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 ดู 506 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้ารดน้ำดำหัว คณะกรรม...

  เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2561 ดู 120 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวประ...

  เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 ดู 110 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณาจารย​์อาวุโส คณาจารย์ และบุคลาก...

  เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561 ดู 241 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที...

  เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561 ดู 134 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวง ประจำป...

  เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2561 ดู 233 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ เชียง...

  เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 ดู 321 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "มาตั...

  เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 ดู 174 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร...

  เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 ดู 58 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่ ...

  เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 ดู 113 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ