หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ นำ นศ. ลงพื้นที่เพื่อศึก...

  เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2561 ดู 88 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เชิญอาจารย์จากวิทยาลัยการพยาบ...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2561 ดู 82 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการค...

  เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 ดู 205 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการ...

  เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2561 ดู 181 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ...

  เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 ดู 220 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมการ...

  เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 ดู 80 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาพลศึกษาร่วมกับชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน จัดกา...

  เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2561 ดู 296 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ