สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้...

  เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2561 ดู 225 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ร่วมการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงา...

  เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2561 ดู 116 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ในการสัม...

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2561 ดู 54 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัด "โครงการเตรี...

  เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2561 ดู 134 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา จัดกิจกรรม "โครงการอบรมค...

  เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2561 ดู 84 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ นำ นศ. ลงพื้นที่เพื่อศึก...

  เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2561 ดู 185 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เชิญอาจารย์จากวิทยาลัยการพยาบ...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2561 ดู 170 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการค...

  เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 ดู 436 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการ...

  เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2561 ดู 254 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ...

  เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 ดู 244 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมการ...

  เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 ดู 95 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาพลศึกษาร่วมกับชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน จัดกา...

  เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2561 ดู 426 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ