นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฝึกปฎิบัติโครงการประ...

  เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561 ดู 47 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เชิญครูรางวัล OBEC Awards เหร...

  เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561 ดู 62 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดปฐมนิเทศนักศึกษา เตรียมการป...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2561 ดู 110 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้...

  เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2561 ดู 355 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ร่วมการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงา...

  เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2561 ดู 189 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ในการสัม...

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2561 ดู 147 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัด "โครงการเตรี...

  เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2561 ดู 211 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา จัดกิจกรรม "โครงการอบรมค...

  เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2561 ดู 110 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ นำ นศ. ลงพื้นที่เพื่อศึก...

  เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2561 ดู 203 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เชิญอาจารย์จากวิทยาลัยการพยาบ...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2561 ดู 223 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการค...

  เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 ดู 576 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการ...

  เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2561 ดู 318 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ...

  เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 ดู 282 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมการ...

  เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 ดู 113 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาพลศึกษาร่วมกับชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน จัดกา...

  เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2561 ดู 474 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ