สาขาวิชาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการค...

  เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 ดู 58 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการ...

  เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2561 ดู 85 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ...

  เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 ดู 155 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมการ...

  เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 ดู 60 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาพลศึกษาร่วมกับชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน จัดกา...

  เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2561 ดู 250 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ