สาขาวิชาประถมศึกษา ร่วมกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัด...

  เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2562 ดู 44 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการสัมมนานักศึกษาสาขาวิชาพล...

  เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2562 ดู 20 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาพลศึกษา เชิญอดีตแชมป์โลกเป็นวิทยากร "โครงก...

  เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2562 ดู 22 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาระดับปริญญาโท วิชาเอกสังคมศึกษา เข้าศึกษาด...

  เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562 ดู 237 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรร...

  เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 ดู 362 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาพลศึกษา เชิญ Match Commissioner ส.บอลไทย เ...

  เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 ดู 64 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษากระบวนวิชาเทคนิคการอบรมและการประชุม ฟังเข้...

  เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562 ดู 51 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  อาจารย์สาขาวิชาเกษตรกรรม นำ นศ.ร่วมโครงการศึกษาเกษ...

  เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2562 ดู 51 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาศิลปศึกษา จัดแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึก...

  เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2562 ดู 67 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ย...

  เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2562 ดู 65 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการสร้างเสริมทักษะการปฏ...

  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2562 ดู 73 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562 ดู 310 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. สะท้อนแนวคิดวิชาชีพครู...

  เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562 ดู 159 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสัมมนา นศ.ปฏิบัติงานวิชาชีพ...

  เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2562 ดู 294 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฝึกปฎิบัติโครงการประ...

  เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561 ดู 135 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เชิญครูรางวัล OBEC Awards เหร...

  เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561 ดู 159 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดปฐมนิเทศนักศึกษา เตรียมการป...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2561 ดู 249 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้...

  เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2561 ดู 459 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ร่วมการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงา...

  เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2561 ดู 285 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ในการสัม...

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2561 ดู 311 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัด "โครงการเตรี...

  เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2561 ดู 382 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา จัดกิจกรรม "โครงการอบรมค...

  เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2561 ดู 184 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ นำ นศ. ลงพื้นที่เพื่อศึก...

  เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2561 ดู 253 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เชิญอาจารย์จากวิทยาลัยการพยาบ...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2561 ดู 327 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ