ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องใ...

  เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561 ดู 32 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องใน...

  เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2561 ดู 65 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ ร...

  เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2561 ดู 125 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. นำนักศึกษาเข้ารับมอบเง...

  เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2561 ดู 118 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. รับมอบพัดลมอุตสาหกรรม 5 เค...

  เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2561 ดู 78 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเ...

  เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2561 ดู 118 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักร้องประสานเ...

  เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2561 ดู 290 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบทุนสนับสนุนต่อยอดแ...

  เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2561 ดู 87 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร และ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ คณะศึกษาศา...

  เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 ดู 149 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์...

  เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561 ดู 88 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องใ...

  เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561 ดู 99 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้โอวาสแก่ นศ. ที่ได...

  เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2561 ดู 69 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องใน...

  เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2561 ดู 73 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. รับมอบเงินสนับสนุนการศ...

  เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2561 ดู 145 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Prof.Su...

  เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2561 ดู 92 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วม...

  เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2561 ดู 60 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ อาจารย์แ...

  เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2561 ดู 288 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมง...

  เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2561 ดู 93 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมให้การต้อนรับ พลเอ...

  เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2561 ดู 119 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้ประสาน...

  เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561 ดู 88 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบเงินทุนการศ...

  เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2561 ดู 91 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีในโ...

  เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2561 ดู 68 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีรับพระราชโองกา...

  เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2561 ดู 86 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร...

  เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2561 ดู 53 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ