ผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมวิชาการแลกเ...

  เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2560 ดู 44 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผ...

  เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2560 ดู 608 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องใน...

  เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2560 ดู 566 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบเงินทุนการศ...

  เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2560 ดู 574 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องใ...

  เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2560 ดู 540 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ ต้อนรับผ...

  เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2560 ดู 542 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ อาจารย์...

  เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2560 ดู 545 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้โอวาสแก่ นศ. ที่ได้...

  เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 ดู 540 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมง...

  เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 ดู 550 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีในโอ...

  เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2560 ดู 556 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ รองศาสตราจาร...

  เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2560 ดู 546 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Dr. Bren...

  เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2560 ดู 549 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ ผู้บริหา...

  เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2560 ดู 544 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมวางพวงหรีดไว...

  เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2560 ดู 542 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมสัมมนาเครือข่า...

  เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2560 ดู 542 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2560 ดู 555 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ได้รับรางวัลดีเด่นการนำ...

  เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2560 ดู 545 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบเงินทุนการศ...

  เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560 ดู 544 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Professo...

  เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2560 ดู 557 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ในโอวาสแก่ นศ. ที่ได้ร...

  เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2560 ดู 550 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมง...

  เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2560 ดู 551 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีหล่อเทียนและสม...

  เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2560 ดู 555 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. แถลงข่าวการจัดงานครบรอ...

  เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2560 ดู 546 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาป...

  เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2560 ดู 538 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ