ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร...

  เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2561 ดู 8 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ล...

  เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2561 ดู 24 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบเงินบริจาคช่วยเหลือ...

  เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561 ดู 27 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ ห...

  เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561 ดู 61 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าเยี่ย...

  เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2561 ดู 47 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงค...

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ดู 80 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ ผู้บริห...

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ดู 66 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพ...

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ดู 24 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อน...

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ดู 106 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร...

  เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 ดู 108 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีหล่อเทียนและสม...

  เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2561 ดู 80 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วม...

  เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2561 ดู 108 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. รับมอบทุนการศึกษาจากสม...

  เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561 ดู 84 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ ...

  เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2561 ดู 70 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโ...

  เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2561 ดู 58 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญเมืองและส...

  เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561 ดู 105 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเ...

  เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561 ดู 136 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานวันคล้ายวันสถา...

  เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561 ดู 117 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ ผู้บริหา...

  เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2561 ดู 193 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเ...

  เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2561 ดู 107 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. เจรจาความร่วมมือด้าน S...

  เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2561 ดู 205 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมการประชุมวางแผนยกร...

  เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2561 ดู 143 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหารและสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. รั...

  เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 ดู 138 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ใ...

  เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561 ดู 258 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ