นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนั...

  เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2561 ดู 114 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ร่วมกิจกรรมรับขวัญน้อง...

  เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 ดู 267 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับทุนการศึกษากุลพัน...

  เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2561 ดู 71 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  พิธีปิดห้องเชียร์ซ้อมร้องเพลงวันไหว้ครู และรับน้อง...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561 ดู 120 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561 ดู 75 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  พิธีเปิดห้องเชียร์ซ้อมร้องเพลงวันไหว้ครูและรับน้อง...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561 ดู 60 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประเพณีรับน้องรถไฟ ประจ...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561 ดู 58 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร ...

  เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2561 ดู 558 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการบริการแนะแนว ให้คำปรึกษา...

  เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561 ดู 342 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับใบประกาศเกียรติคุ...

  เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561 ดู 274 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รหัส 60 ร่วมกิจ...

  เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561 ดู 210 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  พิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปร...

  เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2561 ดู 478 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงาน...

  เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2561 ดู 202 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่...

  เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2561 ดู 515 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่...

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ดู 165 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาใหม่ รหัส 61 ร่วมกิจกรรมโครงการ ค่ายเสริมส...

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ดู 272 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาใหม่ รหัส 61 ร่วมกิจกรรม Pre-College Progr...

  เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 ดู 205 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู...

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 ดู 183 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันด...

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 ดู 333 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  อบจ.น่าน ร่วมกับ สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการเยาว...

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 ดู 228 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 ดู 313 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักศึกษาที่สน...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 ดู 660 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเ...

  เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2561 ดู 1226 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สโมสรนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 60 จัดสัมมนาฯ ส่งมอบงานแ...

  เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 ดู 276 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ