นักศึกษาศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันด...

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 ดู 91 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  อบจ.น่าน ร่วมกับ สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการเยาว...

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 ดู 54 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 ดู 89 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักศึกษาที่สน...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 ดู 492 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเ...

  เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2561 ดู 1040 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สโมสรนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 60 จัดสัมมนาฯ ส่งมอบงานแ...

  เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 ดู 167 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะและบทบาทคร...

  เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 ดู 90 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการค่ายสร้า...

  เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 ดู 515 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นายกสโมสรนักศึกษาฯ เข้ารับโล่ห์แสดงความขอบคุณในโอก...

  เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561 ดู 164 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรม...

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2561 ดู 295 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานปัจฉิมนิเ...

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2561 ดู 181 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันด...

  เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2561 ดู 111 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานกระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่...

  เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2561 ดู 616 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร...

  เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2561 ดู 128 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นศ. สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 5 นำเสนอผลงานวิจั...

  เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2561 ดู 201 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ภ...

  เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561 ดู 120 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ร่วมสัมมนาวิชากา...

  เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2561 ดู 169 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรม...

  เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561 ดู 232 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ชั้นปีที่ 5 ร่วมงาน "ส่...

  เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561 ดู 439 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการสร้างเสริมทักษะการปฏิ...

  เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2561 ดู 228 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมนำเสนอนวัตกรรมการจั...

  เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 ดู 504 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิช...

  เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 ดู 445 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 ดู 370 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานว...

  เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2561 ดู 171 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ