นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. สะท้อนแนวคิดวิชาชีพครูผ...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2560 ดู 155 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  พิธีปิดห้องเชียร์วันไหว้ครู และรับน้องขึ้นดอย ประจ...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2560 ดู 89 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร ค...

  เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2560 ดู 838 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  พิธีเปิดห้องเชียร์ รักศักดา ศึกษาอารีดัง ฟ้าอ่อนยั...

  เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 ดู 581 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาปริญญาเอก ร่วมอบรมพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการ...

  เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2560 ดู 548 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รหัส 59 ร่วมกิจ...

  เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2560 ดู 560 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการบริการแนะแนว ให้คำปรึกษา...

  เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2560 ดู 551 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  พิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปร...

  เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2560 ดู 574 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเคมี ชั้นปีที่ 3 ได...

  เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560 ดู 547 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ...

  เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2560 ดู 544 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานว...

  เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2560 ดู 555 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่...

  เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2560 ดู 561 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นศ.คณะศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครร่วมจัดกา...

  เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2560 ดู 548 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาใหม่ รหัส 60 ร่วมกิจกรรมโครงการ ค่ายเสริมส...

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2560 ดู 579 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาใหม่ รหัส 60 ร่วมกิจกรรม Pre-College Progr...

  เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2560 ดู 551 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประเพณีรับน้องรถไฟ ประ...

  เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2560 ดู 557 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  อาจารย์และนักศึกษาทุน สควค. ร่วมการประชุมวิชาการนา...

  เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 ดู 541 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สโมสรนักศึกษาฯ จัดพิธีทำบุญสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศา...

  เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2560 ดู 543 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู...

  เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 ดู 555 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณาจารย์ คณะกรรมการสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาว...

  เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2560 ดู 549 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงขับร้องประสานเสียง ...

  เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2560 ดู 535 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเ...

  เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2560 ดู 554 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สโมสรนักศึกษาฯ ร่วมโครงการการเสริมสร้างและพัฒนาศัก...

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2560 ดู 542 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จิตอาสาทำกิจกรรมจัดเก็บ...

  เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2560 ดู 541 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ