นศ. สาขาวิชาศิลปศึกษา จัดงาน ARTSHUUU ครั้งที่ 1 ต...

  เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 ดู 79 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ชมรมบูรณาการความรู้สู่ชุมชน จัดกิจกรรมโครงการสร้าง...

  เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 ดู 77 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นศ.ชั้นปีที่ 3-5 ร่วมโครงการอบรมเพิ่มเติมสาระความร...

  เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560 ดู 301 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมรำวงศึกษ...

  เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560 ดู 130 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560 ดู 598 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาโครงการเสียงตามสายฯ เข้ารับฟังบรรยายและศึก...

  เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2560 ดู 49 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นศ.ชั้นปีที่ 1 ร่วมโครงการอบรมเพิ่มเติมสาระความรู้...

  เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2560 ดู 112 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นศ.สาขาวิชาพลศึกษา 4 คน รับมอบทุนการศึกษา จากสมาคม...

  เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2560 ดู 229 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นศ.คณะศึกษาศาสตร์ มช. รับมอบทุนการศึกษา จากคณะกรร...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2560 ดู 61 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาเข้ารับการประเมินและคัดเลือก นักศึกษาต้นแบ...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2560 ดู 89 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดปฐมนิเทศนักศึกษา เตรียมการปฏ...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2560 ดู 38 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาจาก 4 มหาวิท...

  เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2560 ดู 1385 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้เป็...

  เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560 ดู 1075 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานว...

  เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2560 ดู 328 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. สะท้อนแนวคิดวิชาชีพครูผ...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2560 ดู 355 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  พิธีปิดห้องเชียร์วันไหว้ครู และรับน้องขึ้นดอย ประจ...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2560 ดู 239 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร ค...

  เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2560 ดู 1135 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  พิธีเปิดห้องเชียร์ รักศักดา ศึกษาอารีดัง ฟ้าอ่อนยั...

  เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 ดู 656 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาปริญญาเอก ร่วมอบรมพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการ...

  เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2560 ดู 594 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รหัส 59 ร่วมกิจ...

  เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2560 ดู 631 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการบริการแนะแนว ให้คำปรึกษา...

  เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2560 ดู 675 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  พิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปร...

  เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2560 ดู 716 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเคมี ชั้นปีที่ 3 ได...

  เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560 ดู 582 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ...

  เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2560 ดู 600 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ