คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงาน...

  เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2561 ดู 100 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่...

  เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2561 ดู 356 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่...

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ดู 100 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาใหม่ รหัส 61 ร่วมกิจกรรมโครงการ ค่ายเสริมส...

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ดู 109 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาใหม่ รหัส 61 ร่วมกิจกรรม Pre-College Progr...

  เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 ดู 114 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู...

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 ดู 69 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันด...

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 ดู 251 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  อบจ.น่าน ร่วมกับ สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการเยาว...

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 ดู 162 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 ดู 180 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักศึกษาที่สน...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 ดู 530 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเ...

  เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2561 ดู 1113 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สโมสรนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 60 จัดสัมมนาฯ ส่งมอบงานแ...

  เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 ดู 194 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะและบทบาทคร...

  เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 ดู 138 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการค่ายสร้า...

  เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 ดู 647 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นายกสโมสรนักศึกษาฯ เข้ารับโล่ห์แสดงความขอบคุณในโอก...

  เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561 ดู 184 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรม...

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2561 ดู 335 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานปัจฉิมนิเ...

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2561 ดู 206 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันด...

  เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2561 ดู 132 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานกระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่...

  เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2561 ดู 680 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร...

  เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2561 ดู 162 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นศ. สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 5 นำเสนอผลงานวิจั...

  เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2561 ดู 252 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ภ...

  เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561 ดู 157 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ร่วมสัมมนาวิชากา...

  เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2561 ดู 283 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรม...

  เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561 ดู 282 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ