คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศ...

  เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2561 ดู 501 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. สะท้อนแนวคิดวิชาชีพครู...

  เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561 ดู 97 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม C...

  เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 ดู 28 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ จัดงานรับขว...

  เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 ดู 55 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานรับขวัญบัณฑิต ประจำปี 256...

  เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2561 ดู 1405 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา จัดเสวน...

  เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2561 ดู 109 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มช. ...

  เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2561 ดู 561 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณาจารย์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิ...

  เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2561 ดู 161 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  พิธีมอบทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปีการศึ...

  เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2561 ดู 100 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2561 ดู 139 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2561 ดู 121 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสัมมนา นศ.ปฏิบัติงานวิชาชีพค...

  เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561 ดู 140 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2561 ดู 127 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึก...

  เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2560 ดู 213 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นศ. สาขาวิชาศิลปศึกษา ได้รับรางวัลการออกแบบ บรรจุภ...

  เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560 ดู 187 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ นำนศ. บริการวิชาการ แก่ผ...

  เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2560 ดู 208 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฝึกปฎิบัติโครงการประก...

  เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2560 ดู 107 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงานอาชีพใน...

  เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560 ดู 146 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับใบประกาศเกียรติคุ...

  เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2560 ดู 192 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นศ.ชั้นปีที่ 2-3 ร่วมโครงการอบรมเพิ่มเติมสาระความร...

  เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2560 ดู 394 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นศ. สาขาวิชาศิลปศึกษา จัดงาน ARTSHUUU ครั้งที่ 1 ต...

  เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 ดู 214 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ชมรมบูรณาการความรู้สู่ชุมชน จัดกิจกรรมโครงการสร้าง...

  เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 ดู 194 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นศ.ชั้นปีที่ 3-5 ร่วมโครงการอบรมเพิ่มเติมสาระความร...

  เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560 ดู 529 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมรำวงศึกษ...

  เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560 ดู 243 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ