สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมรำวงศึก...

  เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 ดู 77 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ ...

  เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 ดู 253 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชยระดับภูม...

  เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2561 ดู 60 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา จัดงาน ARTSHUUU ครั้งที่...

  เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2561 ดู 78 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ...

  เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2561 ดู 139 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนั...

  เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2561 ดู 267 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ร่วมกิจกรรมรับขวัญน้อง...

  เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 ดู 551 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับทุนการศึกษากุลพัน...

  เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2561 ดู 91 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  พิธีปิดห้องเชียร์ซ้อมร้องเพลงวันไหว้ครู และรับน้อง...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561 ดู 187 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561 ดู 91 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  พิธีเปิดห้องเชียร์ซ้อมร้องเพลงวันไหว้ครูและรับน้อง...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561 ดู 76 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประเพณีรับน้องรถไฟ ประจ...

  เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561 ดู 82 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร ...

  เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2561 ดู 647 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการบริการแนะแนว ให้คำปรึกษา...

  เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561 ดู 528 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับใบประกาศเกียรติคุ...

  เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561 ดู 362 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รหัส 60 ร่วมกิจ...

  เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561 ดู 313 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  พิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปร...

  เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2561 ดู 604 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงาน...

  เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2561 ดู 342 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่...

  เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2561 ดู 619 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่...

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ดู 223 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาใหม่ รหัส 61 ร่วมกิจกรรมโครงการ ค่ายเสริมส...

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ดู 502 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาใหม่ รหัส 61 ร่วมกิจกรรม Pre-College Progr...

  เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 ดู 262 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู...

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 ดู 264 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

  นักศึกษาศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันด...

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 ดู 382 ครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลภาพโครงการกิจกรรม ในปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2551 - 13 ก.ค. 2558

ข่าวกิจกรรม โครงการ