ข่าวผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ส่งมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลืองานเฝ้าระวังและทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่อุทยานดอยสุเทพ – ปุย

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" จำนวน 3 ท่าน

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ประชุมหารือเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ร่วมกับผู้บริหารจากสถาบันภาษา

อ่านเพิ่มเติม