ข่าวผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาศาสตร์ มข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา ในโอกาสวิพากย์หลักสูตร 4 ปี

อ่านเพิ่มเติม