ข่าวผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดงาน "หมู่ล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีล้านนา" และ "ลานข่วงศิลป์"

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้แทนจากเครือข่ายโครงการคนดีศรีเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม