ข่าวผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณาจารย์และ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา จาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมคณะ

อ่านเพิ่มเติม