ข่าวผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงานของคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 53 ปี

อ่านเพิ่มเติม