ข่าวผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มร.ชร.

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มร.ชม.

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารครบวาระ และ อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ.

อ่านเพิ่มเติม