English


ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักศึกษาที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะ ตลอดปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม »

สโมสรนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 60 จัดสัมมนาฯ ส่งมอบงานแก่สโมสรนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 61

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม »

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. ประชุมเตรียมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี เพื่อการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม »

สาขาวิชาสังคมศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวการเรียนการสอน
เปิดอ่านทั้งหมด


สาขาวิชาพลศึกษาร่วมกับชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันขั้นพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวงานวิจัย และบริการวิชาการ
เปิดอ่านทั้งหมด


สาขาวิชาพลศึกษาร่วมกับศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้นำกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ"

อ่านเพิ่มเติม »

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม »

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเตรียมความพร้อมทุกวัยมุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เปิดอ่านทั้งหมด


ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรม และฌาปนกิจศพ คุณแม่ดำ ยอดคำปา

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากร ร่วมดำหัวผู้อาวุโสจากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช.

อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาจัดงานรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. เจรจาความร่วมมือด้าน STEM Education ร่วมกับ Aichi High School of Technology and Engineering

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมการประชุมวางแผนยกระดับ Literacy in Science ตามโครงการ Chevron Enjoy science

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารและสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. รับมอบเงินจากประธานกรรมการบริษัทผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าปิดปรับปรุงห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 ชั้น 1 ตลอดเดือนมิถุนายน 2561 - อ่าน 30
นวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ (คูปองพัฒนาครู) ปีงบประมาณ 2561 - อ่าน 470
เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี ๕๐ ปี เพื่อการศึกษา - อ่าน 371
ขอเจินจวนเจ้าปี้นายน้อง บุคลากร อาจ๋าน นุ่งผ้าเมือง-ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ เริ่มมีนาคม ๒๕๖๑ - อ่าน 214
การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่” - อ่าน 2131
ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 2438
รายงานสรุปผลการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 และ รายงานสรุปผลการแข่งขันโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 สำหรับนักศึกษารหัส 55 ที่สำเร็จการศึกษา - อ่าน 985
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 11 - อ่าน 124
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 10 - อ่าน 184
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 9 - อ่าน 179
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 8 - อ่าน 187
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 7 - อ่าน 186
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6 - อ่าน 202
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5 - อ่าน 214
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4 - อ่าน 192
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 - อ่าน 239
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) - อ่าน 257
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ - อ่าน 61
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ - อ่าน 74
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา - อ่าน 145
ผลการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา - อ่าน 104
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - อ่าน 322
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา - อ่าน 347
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - อ่าน 233
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา - อ่าน 264
รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - อ่าน 230
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - อ่าน 310
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประถมศึกษา - อ่าน 300

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

อัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์

ค่านิยมองค์กร

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

ระเบียบ ข้อบังคับ งานบุคคล

ระบบสารสนเทศ CMU-MIS

ระบบสารสนเทศ EDU-MIS

อีเมล์ @cmu.ac.th

สำนักงานประกันสังคม

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
รายงานประจำปี
เปิดอ่านทั้งหมด


...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 1089