ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
ข่าวแสดงหน้าละ 50 รายการ ท่านสามารถค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ของงานบริหารทั่วไปทั้งหมดได้โดยป้อนข้อความในช่องค้นหาข่าว


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดกีฬาเพื่อใช้ร่วมแข่งขันงานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 อ่าน 36 ครั้ง
ประกาศปิดปรับปรุงห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มช. (29 ต.ค.61 - 30 มิ.ย.62)
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2562 อ่าน 96 ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 109 ครั้ง
โครงการคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2562 อ่าน 147 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสาธิตรวมใจ ชั้น 1 ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2561 อ่าน 51 ครั้ง
ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 16 Learning is our LIFE ...เพราะการเรียนรู้ต้องอยู่คู่ชีวิต
เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2561 อ่าน 1136 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดกีฬาเพื่อใช้ร่วมแข่งขันงานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2561 อ่าน 43 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 20
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561 อ่าน 74 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนปริญญาตรี
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 อ่าน 119 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 อ่าน 113 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนปริญญาตรี
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 อ่าน 48 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 19
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561 อ่าน 69 ครั้ง
คณะจะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณอาคาร 1 และอาคาร 2 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 61 ระหว่างเวลา 12.00 - 16.30 น.
เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2561 อ่าน 42 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 88 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสาธิตรวมใจ ชั้น 1 ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561 อ่าน 42 ครั้ง
กำหนดการและรายนามคณะกรรมากร : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2561 อ่าน 109 ครั้ง
รายงานสรุปผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ ปี พ.ศ.2561 และ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 171 ครั้ง
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ ย้ายสำนักงานฯ จากห้อง #EB4411 มาใช้ห้อง #EB4509 ชั่วคราว
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 92 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 อ่าน 189 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนปริญญาตรี
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 อ่าน 133 ครั้ง
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 113 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงาน "เกษียณสำราญ ก้าวผ่านเส้นชัย สายใยศึกษาศาสตร์" งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561 อ่าน 448 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 169 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2561 อ่าน 537 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 173 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนปริญญาตรี
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 161 ครั้ง
สาขาวิชาพลศึกษา ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนวดทางการกีฬา - sport Massage"
เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2561 อ่าน 193 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 18
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 211 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ทำบัตรอนุญาต เข้า-ออก มช. ประจำปี 2561 – 2563
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 3294 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 17
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561 อ่าน 149 ครั้ง
ประกาศเรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 อ่าน 99 ครั้ง
ประกาศเรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 อ่าน 188 ครั้ง
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วม โครงการ 12 สิงหามหาราชชินี ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2561 อ่าน 134 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 16
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561 อ่าน 237 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 15
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561 อ่าน 180 ครั้ง
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 อ่าน 268 ครั้ง
ประกาศผลการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2561 อ่าน 118 ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 730 ครั้ง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ขอเชิญร่วมงาน “MultiEd Talks: ว่าด้วยความคิดและทิศทางพหุวัฒนธรรมศึกษาในโลกศตวรรษที่ 21 จากทฤษฏีสู่พื้นที่ปฏิบัติการทางการศึกษา”
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561 อ่าน 236 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2561 อ่าน 242 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 396 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 518 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 243 ครั้ง
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2561 อ่าน 282 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี (5 ปี) เพิ่มเติม และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 อ่าน 534 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 อ่าน 129 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 342 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 236 ครั้ง
เปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 อ่าน 1067 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 2071 ครั้ง