ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
ข่าวแสดงหน้าละ 50 รายการ ท่านสามารถค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ของงานบริหารทั่วไปทั้งหมดได้โดยป้อนข้อความในช่องค้นหาข่าว


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561 อ่าน 24 ครั้ง
การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่”
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2561 อ่าน 197 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 30 ครั้ง
สาขาวิชาพลศึกษา ขอเชิญร่วม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 34"
เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2561 อ่าน 33 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประถมศึกษา
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 อ่าน 74 ครั้ง
สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ค่ายสร้างครู ปี 10 ตอน ปั้นครูสู่อนาคต”
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 อ่าน 4250 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2561 อ่าน 47 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2561 อ่าน 41 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 อ่าน 55 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2561 อ่าน 49 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561 อ่าน 57 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา
เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2513 อ่าน 11 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การศึกษาทางเลือก คือ การศึกษาในอนาคต ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3”
เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561 อ่าน 86 ครั้ง
ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการบรรยาย "โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในงานวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษาสำหรับนักศึกษา สควค. : Come to find out why Singapore is among world’s leader in Mathematics Education!"
เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2561 อ่าน 252 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561 อ่าน 71 ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2561 อ่าน 177 ครั้ง
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ล.ย.01 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1)
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 อ่าน 160 ครั้ง
ประกาศเรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 อ่าน 103 ครั้ง
ประกาศ : ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2561 อ่าน 54 ครั้ง
ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาการจัดอบรมระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561)
เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2562 อ่าน 1697 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2561 อ่าน 96 ครั้ง
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มช. เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561 อ่าน 342 ครั้ง
รวมรายละเอียดต่างๆ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 52 (สำหรับบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์)
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2561 อ่าน 1516 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานพิธีรำลึกพระคุณครู ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา”
เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2561 อ่าน 310 ครั้ง
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “เติมเต็มทักษะและเทคนิคการเขียนบทความ/หนังสือวิชาการนวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่”
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2561 อ่าน 662 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2561 อ่าน 2916 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "(เมื่อฉัน) ข้ามฝั่งโขง" โดย คุณลัษมณ ไมตรีมิตร นักศึกษาปริญญาเอกทางภูมิสถาปัตยกรรม University of Illinois at Urbana-Champion
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561 อ่าน 63 ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์การศึกษา
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2561 อ่าน 240 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561 อ่าน 151 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2561 อ่าน 77 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2561 อ่าน 291 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2561 อ่าน 307 ครั้ง
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ประสงค์แต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ วิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 ขอให้ยื่นคำร้องได้ที่ หน่วยทะเบียนปริญญาตรี และ หน่วยทะเบียนบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2561 อ่าน 126 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงาน Research Day ครั้งที่ 1 : การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561 อ่าน 200 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2560 อ่าน 182 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์การศึกษา
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2561 อ่าน 373 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2561 อ่าน 244 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2560 อ่าน 1112 ครั้ง
มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ทุน
เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 อ่าน 219 ครั้ง
ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการหัวข้อ “60 ปี นงเยาว์ เนาวรัตน์: ทีทรรศน์สังคมศาสตร์การศึกษา”
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2560 อ่าน 305 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาค-ประจำภาคการศึกษาที่-1-2560
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2560 อ่าน 305 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2560 อ่าน 17717 ครั้ง
ขอเชิญประชุมและร่วมเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 2 - The 2nd International Conference on Burma/Myanmar Studies (The 2nd ICBMS)
เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2560 อ่าน 297 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2560 อ่าน 298 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2560 อ่าน 258 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศเพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนฯ จ.นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2560 อ่าน 176 ครั้ง
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยชจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 (เพิ่มเติม )
เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2561 อ่าน 204 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2560 อ่าน 147 ครั้ง
การรับสมัครและการใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2560 อ่าน 186 ครั้ง
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยชจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2561 อ่าน 201 ครั้ง