ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
ข่าวแสดงหน้าละ 50 รายการ ท่านสามารถค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ของงานบริหารทั่วไปทั้งหมดได้โดยป้อนข้อความในช่องค้นหาข่าว


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2560 อ่าน 16659 ครั้ง
ขอเชิญประชุมและร่วมเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 2 - The 2nd International Conference on Burma/Myanmar Studies (The 2nd ICBMS)
เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2560 อ่าน 103 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2560 อ่าน 85 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2560 อ่าน 66 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศเพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนฯ จ.นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2560 อ่าน 66 ครั้ง
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยชจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 (เพิ่มเติม )
เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2561 อ่าน 69 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2560 อ่าน 63 ครั้ง
การรับสมัครและการใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2560 อ่าน 89 ครั้ง
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยชจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2561 อ่าน 93 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 27 วันที่ 9-13 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 อ่าน 188 ครั้ง
การอบรมเพื่อเพิ่มเติมสาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2560 อ่าน 191 ครั้ง
ช่องทางการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2561 อ่าน 903 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 15
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2560 อ่าน 89 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 26 วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 อ่าน 183 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2560 อ่าน 65 ครั้ง
การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (CMU-eGrad) ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2560 อ่าน 1712 ครั้ง
ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว
เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2560 อ่าน 1522 ครั้ง
ขอเชิญทุกท่านให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง EdPEx ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2560 อ่าน 118 ครั้ง
ขอเชิญชวน คณาจารย์ คณะครู นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 15 ศาสตร์แห่งพระราชา การศึกษาไทย 4.0
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560 อ่าน 839 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2560 อ่าน 236 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา
เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2560 อ่าน 122 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 14
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2560 อ่าน 118 ครั้ง
ขส. มช. ปรับปรุงการให้บริการเส้นทาง มช. ไปยัง แม่เหียะและสวนดอก เริ่ม 1 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2560 อ่าน 146 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2560 อ่าน 199 ครั้ง
ประกาศผลการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2560 อ่าน 106 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 5 ต.ค. 2560
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2560 อ่าน 103 ครั้ง
สาขาสังคมศาสตร์การศึกษา ของเชิญร่วมกิจกรรม พลเรียน Talk & Workshop “ห้องเรียนที่แท้ทรู”
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2560 อ่าน 99 ครั้ง
มช. เชิญชวนประกวดวิดีโอคลิปถ่ายทอดความประทับใจผ่านบทเพลงของมหาวิทยาลัย ชิง 8 รางวัล วงเงิน 76,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เปิดรับผลงานถึง 30 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560 อ่าน 131 ครั้ง
ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย “ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล” วันอาทิตย์ที่ 8 ต.ค. 2560 ณ ลานสังคีต
เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2560 อ่าน 272 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์การจอดรถ อาคารจอดรถ มช.
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2560 อ่าน 138 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 13
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2560 อ่าน 108 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 12
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2560 อ่าน 97 ครั้ง
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยชจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2560 อ่าน 110 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต-นักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560 อ่าน 781 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานเวทีเสวนาหัวข้อ “สถานะกรรมการสิทธิกับความหวังของประชาชน”
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2560 อ่าน 55 ครั้ง
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 หลักสูตรปริญญาตรี(ภาคปกติ)
เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2560 อ่าน 466 ครั้ง
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 หลักสูตรปริญญาโท(ภาคปกติ)
เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2560 อ่าน 77 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2560 อ่าน 172 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะปิดระบบโทรศัพท์ชั่วคราวเพื่อย้ายที่ทำการติดตั้งชุมสายโทรศัพท์ เป็นเวลา 10 วัน และ 5 วัน
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2560 อ่าน 114 ครั้ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2560 อ่าน 159 ครั้ง
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2560 อ่าน 199 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 9 รุ่น 3
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562 อ่าน 91 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 3 รุ่น 3
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562 อ่าน 58 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 9 รุ่น 1
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562 อ่าน 63 ครั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1 จากคุรุสภา ในการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2560 อ่าน 455 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 11
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2560 อ่าน 102 ครั้ง
การพิจารณาคัดเลือกผู้ปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2560 อ่าน 142 ครั้ง
ขอเชิญนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาฯ : Suksa Homecoming Day 2017
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2560 อ่าน 326 ครั้ง
ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 การอ่าน คิดวิเคราะห์ ผ่านการเรียนการสอนแบบ Active Learning
เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2560 อ่าน 147 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2560 อ่าน 670 ครั้ง