ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
ข่าวแสดงหน้าละ 50 รายการ ท่านสามารถค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ของงานบริหารทั่วไปทั้งหมดได้โดยป้อนข้อความในช่องค้นหาข่าว


ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วม โครงการ 12 สิงหามหาราชชินี ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2561 อ่าน 76 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 16
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561 อ่าน 45 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 15
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561 อ่าน 40 ครั้ง
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 อ่าน 98 ครั้ง
ประกาศผลการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2561 อ่าน 59 ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 88 ครั้ง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ขอเชิญร่วมงาน “MultiEd Talks: ว่าด้วยความคิดและทิศทางพหุวัฒนธรรมศึกษาในโลกศตวรรษที่ 21 จากทฤษฏีสู่พื้นที่ปฏิบัติการทางการศึกษา”
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561 อ่าน 83 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2561 อ่าน 82 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 98 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 272 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 100 ครั้ง
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2561 อ่าน 219 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี (5 ปี) เพิ่มเติม และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 อ่าน 419 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 อ่าน 70 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 169 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 116 ครั้ง
เปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 อ่าน 853 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 1593 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 123 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 อ่าน 114 ครั้ง
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 อ่าน 509 ครั้ง
กำหนดการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 อ่าน 116 ครั้ง
ประกาศ : แจ้งดับกระแสไฟฟ้า ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝั่งสวนสัก เพื่อบำรุงสถานีไฟฟ้าย่อย
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2561 อ่าน 29 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 14
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2561 อ่าน 71 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561 อ่าน 105 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2560
เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2561 อ่าน 64 ครั้ง
ประกาศ : ระบบไฟฟ้าอาคาร 4 ชำรุดขัดข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2561 อ่าน 30 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561 อ่าน 127 ครั้ง
ศึกษาศาสตร์เสวนา : Show&Share 50 เรื่องราวดีๆ ที่มอบให้ (ประจำเดือนสิงหาคม 2561)
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 อ่าน 850 ครั้ง
งานวันคล้ายวันสถาปนา ณ คณาคุณูปการ มากล้นคณานับ ๕๐ ปี ศึกษาศาสตร์ มช.
เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2561 อ่าน 116 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 30 วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2562 อ่าน 163 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561 อ่าน 188 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 อ่าน 91 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 อ่าน 118 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ" โดย Professor J"Steve Oliver จาก The University of Georgia
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2561 อ่าน 71 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561 อ่าน 91 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริหารฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2561 อ่าน 138 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 13
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561 อ่าน 96 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 12
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561 อ่าน 109 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 29 วันที่ 2-3, 9-10 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2562 อ่าน 85 ครั้ง
ผลการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561 อ่าน 152 ครั้ง
ผลการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561 อ่าน 122 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2561 อ่าน 177 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อ่าน 134 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 30 (วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561)
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2562 อ่าน 1550 ครั้ง
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561 อ่าน 244 ครั้ง
การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2561 อ่าน 588 ครั้ง
หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ปี 2561
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 อ่าน 422 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 29 (วันที่ 2-3, 9-10 มิถุนายน 2561)
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 อ่าน 751 ครั้ง
ปิดปรับปรุงห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 ชั้น 1 ตลอดเดือนมิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2561 อ่าน 146 ครั้ง