English


ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


สโมสรนักศึกษาฯ ในการต้อนรับคณะกรรมการสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงาน

อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลจากกิจกรรมกระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

อ่านเพิ่มเติม »

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการยุวชนจิตอาสา แก่นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัด “ค่ายสร้างครู ครั้งที่ 11 ตอน “เขาเรียกฉันว่าคุณครู”

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับนักเรียน ม.5 จากค่ายปั้นฝัน Summer Camp 2019

อ่านเพิ่มเติม »

รร.สาธิตฯ จับมือสมาคมผู้ปกครองและครู จัดงานฮับขวัญน้องหล้า - อำลาปี้ใหญ่ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวการเรียนการสอน
เปิดอ่านทั้งหมด


สาขาวิชาประถมศึกษา ร่วมกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ S.B.T.C. รุ่นที่ 3/2562

อ่านเพิ่มเติม »

สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการสัมมนานักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ปี 4

อ่านเพิ่มเติม »

สาขาวิชาพลศึกษา เชิญอดีตแชมป์โลกเป็นวิทยากร "โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย"

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวงานวิจัย และบริการวิชาการ
เปิดอ่านทั้งหมด


คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรม "ครูคืนถิ่น" รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม »

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ให้แก่ นศ.คณะวิทยาศาสตร์ มช.

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เปิดอ่านทั้งหมด


คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ เชียงใหม่ 62

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้ารดน้ำดำหัว คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ ในโอกาสปี๋ใหม่เมือง 2562

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานบำเพ็ญกุศล และสวดอภิธรรม คุณพ่อดวงจันทร์ คำปัน

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ส่งมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลืองานเฝ้าระวังและทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่อุทยานดอยสุเทพ – ปุย

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" จำนวน 3 ท่าน

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ประชุมหารือเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ร่วมกับผู้บริหารจากสถาบันภาษา

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 - อ่าน 109
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 - อ่าน 211
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2562 - อ่าน 251
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - อ่าน 214
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ - อ่าน 233
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดสรรทุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 300
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาธิต - อ่าน 72
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจิตวิทยา - อ่าน 96
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - อ่าน 255
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - อ่าน 166
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนบัณฑิตศึกษา - อ่าน 176
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - อ่าน 197
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี (สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) - อ่าน 138
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) - อ่าน 158
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - อ่าน 233
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ - อ่าน 138
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ - อ่าน 177
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) - อ่าน 240
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี (สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) - อ่าน 187
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน และตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป - อ่าน 260

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

อัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์

ค่านิยมองค์กร

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

สมาคมนักศึกษาเก่า

มูลนิธิศิษย์เก่า

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

ระเบียบ ข้อบังคับ งานบุคคล

ระบบสารสนเทศ CMU-MIS

ระบบสารสนเทศ EDU-MIS

อีเมล์ @cmu.ac.th

สำนักงานประกันสังคม

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
รายงานประจำปี
เปิดอ่านทั้งหมด


...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 1757